Nainstalujte si:
       

Překlad version


version = verze (částečně pozměněné provedení); překlad (též školní do cizího jazyka); převod; znění (verze); popis; líčení; varianta; přebásnění; redakce; výklad (znění); podání; znít; obrácení dělohy; obrácení; interpretace; otočení; překlad; modifikace
abridged version = zkrácené podání; zkrácená verze;
alpha version = první verze; první verze programu;
beta version = beta verze programu; beta-verze;
engine version = varianta motoru; provedení motoru;
latest version = poslední verze; kabriolet;

Překlad version z webu:
My version of it.  Mojí vlastní schválně nespisovné verzi.
A local version of a linear.  Místní verze nádraží lineárky.
Possibly even some version of baseball?  Možná i něco jako baseball?
Mallory presented a discreet version of the facts.  Mallory uvedl diskrétní verzi událostí.
Now it was twelve months—a new version every year.  A teď to je dvanáct měsíců nová verze každý rok.
I sighed, then gave him a short version of my set speech.  Potom jsem přednesl zkrácenou verzi své uvítací řeči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvertical   very much   very well   vessel   vibration   vibration absorber   vibration damper   vibrations