Nainstalujte si:
       

Překlad versed


versed = zkušený; informovaný; zběhlý (zkušený); převrácený; verzírovaný (zpívaný sólistou, círk.); versírovaný; znalý; reciproký; veršovec


Překlad versed z webu:
He was well versed on police procedures.  Dobře se vyznal v policejních postupech.
Ladies were not always very well versed in legal knowledge.  Dámy obvykle nebývají dvakrát zběhlé v právních záležitostech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorversion   vertical   very much   very well   vessel   vibration   vibration absorber   vibration damper