Nainstalujte si:
       

Překlad verse


verse = poezie (verš); verš; veršovat; versikl (zpívaný sólistou, círk.); zveršovat; básnit (veršovat); zbásnit (zveršovat); sloka; vázaná řeč; verše; zkušený
free verse = volný verš; volná báseň;

Překlad verse z webu:
Verse eleven.  Verš jedenáct.
XXV, verse 6):  XXV, verš 6) :
Langdon read the verse slowly.  Langdon si ty čtyři verše pomalu přečetl.
The first and last verse read:  První a poslední verš zní přesně takto:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorversed   version   vertical   very much   very well   vessel   vibration   vibration absorber