Nainstalujte si:
       

Překlad vermouth


vermouth = vermut; vermutový; domácí (místní)
French vermouth = suchý francouzský vermut; suché aromatické bílé víno;
verse   versed   version   vertical   very much   very well   vessel   vibration