Nainstalujte si:
       

Překlad verification


verification = verifikace; verifikační; ověření; přezkoušení; ověřování; zkoušení; osvědčení (pravosti); důkaz (pravdy); prověření; kontrola; prověřování; přezkušování; potvrzení pravosti; místopřísežné prohlášení; prošetření; prověrka; přezkoumání; zkontrolování
data verification = přezkušování dat; přezkoušení dat;
diagnostic verification = diagnostická kontrola; diagnostický test;
vehicle verification = přezkoušení vozidla; kontrola vozidla;

Překlad verification z webu:
The verification is up to you.  Ověřování je vaše věc.
I'll send you a formal verification when it's official.  Pošlu ti notářské osvědčeií, až to nabyde oficiální platnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvermouth   verse   versed   version   vertical   very much   very well   vessel