Nainstalujte si:
       

Překlad verge


verge = kraj (též přen.); krajnice (nezpevněná, vozovky); lem; obruba (okraj, záhonu); okruh (okrsek); vřeteno; pokraj (též přen.); obvod (okrsek); okrsek; místo (prostor); prostor (místo); berla (jako symbol úřadu, hist.); hůl (jako symbol úřadu, hist.); mez
raised verge = boční pás silnice; krajnice; okraj silnice;

Překlad verge z webu:
She looked on the verge of tears.  Vypadala, že má slzy na krajíčku.
The group teetered on the verge of unruliness.  Ve skupině to začalo vřít.
The man looked to be on the verge of collapse.  Vypadalo to, že je na pokraji zhroucení.
Galloway could have sworn he was on the verge of tears.  Calloway by přísahal, že nemá daleko k slzám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorverification   vermouth   verse   versed   version   vertical   very much   very well