Nainstalujte si:
       

Překlad verdict


verdict = verdikt; rozsudek; výrok poroty; rozhodnutí; mínění; úsudek; výrok (porotců); názor; soud; ortel; soudní rozhodnutí; verdikt (že...); vyjádření; soudní výrok; výrok soudu; odsuzující rozsudek
defective verdict = nesprávný výrok; vadný výrok;
directed verdict = nařízený verdikt; řízený výrok;
false verdict = nesprávný výrok soudu; chybný výrok; protiprávní výrok; nesprávný rozsudek;
instructed verdict = předem připravený rozsudek;

Překlad verdict z webu:
A verdict of death by misadventure was returned.  Byl vynesen nález, že smrt nastala nešťastnou náhodou.
The trial verdict was only a temporary victory for the defendants.  Rozsudek byl pro žalovanou stranu pouze dočasným vítězstvím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorverge   verification   vermouth   verse   versed   version   vertical   very much