Nainstalujte si:
       

Překlad venture


venture = podnik; odvážný podnik; spekulovat; spekulativní; riskovat (dát v sázku); odvážit se (na); dovolit si (co); riziko (sázka); riskantní podnik; hazardní podnik; sázka (riziko); náhoda (zřídka); troufat si (na); zkusit; hazard; pokus; spekulace; plavba
business venture = obchodní podnikání; obchodní transakce;
investment venture = investiční akce; investiční podnik;
joint venture = joint venture (společný podnik); společný podnik; podnik se společnou majetkovou účastí; společné podnikání;

Překlad venture z webu:
This venture has ruined me.  Tohle dobrodružství mě zničilo.
That's one business venture that never fails.  To je taky jeden takový byznys, který nikdy nezklame.
No captain liked to venture out of sight of a coastline.  Málokterý kapitán si troufl vzdálit se z dohledu pobřeží.
Eventually he would have to venture out.  Jednou přece jenom se bude muset odvážit ven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvenue   verdict   verge   verification   vermouth   verse   versed   version