Nainstalujte si:
       

Překlad venting


venting = odvzdušnění; ventilující; odplynění; píchání průduchů; odvod spalin; odvzdušňování; větrání; přetékání; profukování; odplyňování; unikání; ventilace; unikání průduchy; odvzdušňovací; větrací křídlo
air venting = ventilace; odvzdušnění; větrání;
venture   venue   verdict   verge   verification   vermouth   verse   versed