Nainstalujte si:
       

Překlad ventilated


ventilated = větraný; s větráním; opatřený průduchem; ventilovaný; provětraný; provětrávaný; opatřený průduchy; vzduchem chlazený motor


Překlad ventilated z webu:
Just keep him somewhere well ventilated.  Musíte ho hlavně držet na dobře větraném místě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorventilating   ventilation   ventilator   venting   venture   venue   verdict   verge