Nainstalujte si:
       

Překlad vent screw


vent screw = větrací šroub; odvzdušňovací šroub; odvzdušňovací trubka
air vent screw = odvzdušňovací šroub; větrací šroub;
vent valve   ventilated   ventilating   ventilation   ventilator   venting   venture   venue