Nainstalujte si:
       

Překlad vent pipe


vent pipe = odvzdušnění; zavzdušňovací trubka; větrací trubka; větrací otvor
tank vent pipe = odvzdušnění nádrže; větrací potrubí; fuel tank vent pipe = odvzdušňovací trubka palivové nádrže;
vent screw   vent valve   ventilated   ventilating   ventilation   ventilator   venting   venture