Nainstalujte si:
       

Překlad vent line


vent line = odvětrávací trubička; větrací ventil; odvzdušňovací ventil; vylít si na (hněv)
fuel tank vent line = odvzdušňovací ventil palivové nádrže;
vent pipe   vent screw   vent valve   ventilated   ventilating   ventilation   ventilator   venting