Nainstalujte si:
       

Překlad vengeance


vengeance = pomsta; msta; odplata; trest; odveta; pomstychtivý
exact vengeance = pomstít se; mstít se; with a vengeance = ažaž (s pomstou);

Překlad vengeance z webu:
Kungfu returned with a vengeance and everybody was happy.  Plnou silou se vrátily filmy o kungfu a všichni byli spokojení.
Inthe meanwhile he had further vengeance to take.  Teď mu zbývalo vykonat ještě jednu pomstu.
Surely they would then grant him the vengeance he sought.  Rozhodně by mu zaručili pomstu, již hledal.
What is the penalty for rebellion and private vengeance in your horde?  Jaký je trest za rebelii a soukromou pomstu v tvé armádě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvent line   vent pipe   vent screw   vent valve   ventilated   ventilating   ventilation   ventilator