Nainstalujte si:
       

Překlad velvet


velvet = samet (osnovní, aksamit); aksamit (osnovní, samet); zisk; profit; přebytek; výhra; sametový; energie; výdělek; atlasové sklo
mohair velvet = mohérový samet; mohérový aksamit; aksamit z angorské vlny;

Překlad velvet z webu:
The velvet drapes along the walls were shredded and falling.  Sametové závěsy na stěnách byly roztřepené a padaly.
She had a velvet mask made for me.  Nechala mi udělat sametovou masku.
McGann, smooth as a velvet scabbard.  McGanna, uhlazeného jako samet.
Much silver and gold, and velvet and silk.  Moc stříbra a zlata a sametu a hedvábí.
One foot bare, the other in a velvet slipper.  Jedna noha bosá, druhá v sametové trepce.
He pulled himself up and inside, into worn velvet and leather.  Vstoupil do odřeného sametu a popraskané kůže.
He took a small red stone from a tiny velvet pouch.  Z malého sametového sáčku vytáhl rudý kámen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvendor   veneer   vengeance   vent line   vent pipe   vent screw   vent valve   ventilated