Nainstalujte si:
       

Překlad velocity


velocity = rychlost; průtoková rychlost; rychlostní; lineární rychlost; průtočná rychlost; odchylka rychlosti
absolute velocity = absolutní rychlost; skutečná rychlost;
admission velocity = vstupní rychlost; sací rychlost;
combustion velocity = rychlost spalování; rychlost hoření; spalovací rychlost;
discharge velocity = odtoková rychlost; rychlost odtoku;

Překlad velocity z webu:
Velocity one one zero zero.  Rychlost jedna jedna nula nula.
Probe velocity one one five metres a second.  Rychlost sondy jedna jedna pět metrů za sekundu.
Sasha give me a velocity reading on their beacon!  Sašo dej mi rychlostní údaje o jejich majáku!
Rate of ascent, five metres a second, said the velocity indicator;  Rychlost výstupu pět metrů za sekundu, říkal indikátor rychlosti;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvelvet   vendor   veneer   vengeance   vent line   vent pipe   vent screw   vent valve