Nainstalujte si:
       

Překlad vehicles


vehicles = dopravní prostředky; vozidlový; dopravní
class of vehicles = třída vozidel;
line of vehicles = fronta vozidel;
selection of vehicles = paleta vozidel; diagnostic system for vehicles = diagnostické zařízení pro vozidla; electric equipment for motor vehicles = elektrická výstroj vozidla;

Překlad vehicles z webu:
Armored vehicles twisted around us and drivers cursed.  Kolem nás se proplétala obrněná vozidla a řidiči nadávali.
The only vehicles he'd seen here so polished were hearses.  Jediná vozidla, která kdy viděl takhle vyleštěná, byly pohřební vozy.
He had seen vehicles come up the road years before.  Už před léty viděl vozidla jezdit vzhůru po cestě.
They hadn't followed the vehicles down, even now.  Nenásledovali auto s motorkou dolů, doposud ne.
This one had at least two vehicles in it;  Ukrývala nejméně dvě vozidla;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvelocity   velvet   vendor   veneer   vengeance   vent line   vent pipe   vent screw