Nainstalujte si:
       

Překlad vehicle


vehicle = vozidlo (dopravní); dopravní prostředek; nositel; prostředek; povoz (dopravní); pojidlo (barvy, tech.); přísada; vehikulum (přísada); pojivo (barvy); vůz; ředidlo; vozidlový; nosná raketa; létající zařízení; létající stroj; ekvipáž; přenašeč; pomůcka
air-cushion vehicle = vznášedlo; kluzník; vozidlo na vzduchovém polštáři;
all-purpose vehicle = víceúčelové vozidlo; univerzální vozidlo;
amphibian vehicle = plovoucí vozidlo; obojživelné vozidlo;
amphibious vehicle = plovoucí vozidlo; elektromobil;

Překlad vehicle z webu:
The vehicle crashed over on its side.  Vůz se s rachotem převrátil na bok.
But the vehicle slowed.  Ale vozidlo zpomalilo.
O'Donnell put the vehicle back into gear, heading out into the desert.  O'Donnell opět rozjel vůz a zamířil do pouště.
J-19 in pursuit of vehicle 2.  J-19 pronásleduje vozidlo pachatelů po dvojce.
Its huge feet crushed the vehicle inward.  Obrovská tlapa se probořila dovnitř.
Another blackclad man appeared on the vehicle deck.  Další černě oděný muž se objevil na palubě.
They figured the motion of the moving vehicle had done the trick.  Zjistili, že mě uspal a uklidnil pohyb vozidla.
Alex reboarded the truck and waved as the vehicle pulled off.  Alex nastoupil do vozu a zamával, vozidlo se dalo do pohybu.
Clem stepped out into the street and waved the vehicle down.  Clem vstoupil do silnice a mávl na vůz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvehicle registration   vehicle weight   vehicles   velocity   velvet   vendor   veneer   vengeance