Nainstalujte si:
       

Překlad vegetation


vegetation = rostlinstvo; vegetace (rostlinstvo); květena; rostlinný život; růst (rostlinný život); vegetování (živoření, přen.); živoření (vegetování, přen.); zbytnění; výrůstek; porost; vegetační; rostliny; vegetační pásmo
coarse vegetation = nežádoucí rostlinstvo; rostlinstvo tvrdé;

Překlad vegetation z webu:
Or vegetation changes, and species starve and become extinct.  Nebo se proměnila vegetace, druhy hladověly a vyhy­nuly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvehicle   vehicle registration   vehicle weight   vehicles   velocity   velvet   vendor   veneer