Nainstalujte si:
       

Překlad vector


vector = vektorový; navádět (letadlo); bacilonosič; řídit; směrovat; průvodič (hvězd.); adresa; navést; nosič parazitů; úsečka; vektorová veličina; radarový vektor; dávat směr; přenašeč; rádiusvektor; vektorovat; vychylovat tah; přenašeč (patogenu na hostitele)
base vector = jednotkový vektor; vektor base; bázový vektor;
current vector = proudový vektor; vektor proudu;
propagation vector = vlnový vektor; vektor šíření vlny;
test vector = testovací vzorek; zkušební obrazec;

Překlad vector z webu:
Different vectors from the land to the lake?  Různé vektory z pevniny k jezeru?
It was just a matter of molecules and vectors.  Byla to jen otázka molekul a vektorů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvegetation   vehicle   vehicle registration   vehicle weight   vehicles   velocity   velvet   vendor