Nainstalujte si:
       

Překlad varying


varying = proměnný; měnící se; kolísavý; měnivý; různící se; střídavý; proměnná; pozměňující; kolísající; rozlišení; odchýlení; odlišení; proměnlivý; obměnění; pozměnění; kolísání; rozlišování; střídání; rozlišný; proměnlivý provoz


Překlad varying z webu:
A lasertooled varying matrix.  Laserově opracovaná matrice.
There were one or two green fabrics of varying shades;  Všimli jsme si jednoho či dvou kusů látky s rozličnými zelenými tóny;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvault   vector   vegetation   vehicle   vehicle registration   vehicle weight   vehicles   velocity