Nainstalujte si:
       

Překlad variety


variety = varianta; rozmanitost; druh; různost; pestrost; změna; obměna; odrůda (odb.); varieté; mnohotvárnost; rozdíl; varieta (odrůda, odb.); paleta (široká); výběr (široký); kolekce (široká); odchylka; typ; úchylka; střídání; kuriozita; varietní; rozmanitý
wide variety = široký výběr; široká škála;

Překlad variety z webu:
They do, under a variety of names.  To ano, ale pod různými jmény.
He even went by a variety of names.  Dokonce koloval pod nejrůznějšími jmény.
One wall was covered with file cabinets in a variety of colors.  U jedné stěny stály registratury nejrůznějších barev.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvarnish   varus   varying   vault   vector   vegetation   vehicle   vehicle registration