Nainstalujte si:
       

Překlad variation


variation = variace; variační; střídání (čeho); obměna; změna; kolísání; úchylka; výkyv; různost; odchylka; varianta; rozdíl; proměna; změna podmínek; kolísavost; výchylka; měnivost; rozdílnost; proměnlivost; měnlivost; odlišování; odchylování; přeměna; deklinace
permissible variation = dovolená odchylka; tolerance;
seasonal variation = sezonní změna; sezonní variace;
speed variation = kolísání otáček; změna rychlosti; kolísání rychlosti;
temperature variation = změna teploty; kolísání teploty;

Překlad variation z webu:
He was playing a variation of the car game now.  Hrál teď obměnu původní hry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvariety   varnish   varus   varying   vault   vector   vegetation   vehicle