Nainstalujte si:
       

Překlad variant


variant = varianta (2. p., pravopisná aj.); různý; odchylný; obměna; odlišný; lišící se; variantní; rozdílný; proměnný; obměněný; odchylka; náhodná proměnná
engine variant = varianta motoru; provedení motoru;

Překlad variant z webu:
Variant of the material they make this flooring from.  Z podobného materiálu se dělají tyhle podlahy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvariation   variety   varnish   varus   varying   vault   vector   vegetation