Nainstalujte si:
       

Překlad variance


variance = změna; rozdílnost; rozdíl; odchylka; rozpor; variace (proměna); kolísání; úchylka; různost; diference (různost); neshoda; rozptyl (čtverec odchylky, statistic.); proměnlivost; boj; variance; čtverec směrodatné odchylky; diskrepance; hádka; proměna
at variance = v neshodě (s); v rozporu (s);
volume variance = rozdíl v množství; rozdíl z množství; standard cost variance = odchylka od norem nákladů;
variant   variation   variety   varnish   varus   varying   vault   vector