Nainstalujte si:
       

Překlad variables


variables = proměnné; proměnné veličiny; změna
separation of variables = oddělení proměnných;

Překlad variables z webu:
He began to suspect variables beyond his reckoning.  Začal se obávat změn, které nezapočítal do své rovnice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvariance   variant   variation   variety   varnish   varus   varying   vault