Nainstalujte si:
       

Překlad variable


variable = proměnný (obyčejně odb.); variabilní (proměnlivý); proměnlivý; měnitelný; nastavitelný; nestálý; kolísavý; měnící se; měnlivý; měnivý; kvantum znaků; parametr; variábl; proměnná hodnota; nestejný; proměnná veličina; proměnlivá veličina; proměnná hvězda
autonomous variable = nezávislá proměnná; autonomní proměnná;
based variable = bázová proměnná; základní proměnná;
bound variable = ohraničená proměnná; vázaná proměnná;
continuous variable = spojitá veličina; spojitá proměnná; řízená proměnná;

Překlad variable z webu:
Variable speed.  Pomalu a teď zas rychle.
Tyler typed in the command to load his variable sets.  Tyler naťukal příkaz k zavedení svých souborů proměnných.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvariables   variance   variant   variation   variety   varnish   varus   varying