Nainstalujte si:
       

Překlad variability


variability = proměnlivost; nestálost; variabilita; měnivost; kolísavost; rozptyl; proměnlivostní; proměnlivá hodnota; proměnlivý vítr; proměnlivá veličina; měnitelnost; proměnnost; proměnný (obyčejně odb.)
continuous variability = proměnlivost spojitá; spojitá proměnlivost;
discontinuous variability = proměnlivost nespojitá; nespojitá proměnlivost;
variable   variables   variance   variant   variation   variety   varnish   varus