Nainstalujte si:
       

Překlad vapour


vapour = pára; vodní pára; výpar; vypařovat se; chvástat se; vychloubat se; vidina; opar (lehká mlha); vypařovat; vypařit se; naparovat se; mlha; dým; výmysl; fantazie; lehká mlha; brýdová pára; inhalační látka; nadýmání; odpařovat; větry; párový; výbušná směs
fuel vapour = palivové páry; výpary paliva;
petrol vapour = benzinová pára; benzinové výpary;
saturated vapour = nasycená pára; sytá pára;

Překlad vapour z webu:
The first wisps of vapour were appearing over the mouth of the geyser.  Nad ústím gejzíru se objevily první obláčky páry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvariability   variable   variables   variance   variant   variation   variety   varnish