Nainstalujte si:
       

Překlad vapor


vapor = pára; lehká mlha; výpar; vypařovat se; párový; páry; vypařovat; přerušení vedení výpary
fuel vapor = palivová pára; páry paliva; palivové páry; palivové výpary; výpary paliva;

Překlad vapor z webu:
Vaporized, she said.  Vypařili se, odpověděla.
The combustible bombcase vaporized in a few microseconds.  Hořlavý plášť pumy se vypařil v několika mikrosekundách.
The material to be tested was set in the vaporizer and burned.  Materiál, jenž má být zkoumán, se vkládá do spalovače.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvapour   variability   variable   variables   variance   variant   variation   variety