Nainstalujte si:
       

Překlad valve


valve = ventil (záklopka); klapka; záklopka (ventil); výbojka; chlopeň (srdce, škeble); lampa; škeble; šoupátko; ventilový; spínací součástka (polovodičová); uzavírací kohout; potrubní uzávěr; uzavírací armatura; stavidlo; valvula; lastura; armatura; zástrčka
admission valve = sací ventil; vstupní ventil;
aerating valve = větrací ventil; odvětrávací ventil; odvětrací ventil;
air valve = vzduchový ventil; odvětrávací ventil; větrací ventil; vzdušník;
air-brake valve = brzdič; brzdový ventil; vzdušník; ; ;

Překlad valve z webu:
The valve itself bears the pressure.  Tlak působí na samotný ventil.
There the valve is now.  Ano, chlopeň je támhle.
Larch was leaning toward pulmonary valve stenosis.  Larch se klonil ke stenóze půlkruhové chlopně.
She turned me, twisted the tank valve behind me.  Obrátila se ke mně a otočila ventilem na nádržce na mých zádech.
The clapper broke free and dropped out of the valve nozzle.  Klapka se ulomila a vypadla z pouzdra ventilu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvalve seat   van-type truck   vanity   vanity mirror   vapor   vapour   variability   variable