Nainstalujte si:
       

Překlad value


value = protihodnota; ohodnotit; význam; důležitost; hodnotit; ocenit; cenit; cenit si (za, vážit si); odhadnout (cenu, úředně); provést odhad; bonita; docenit; vážit si; valuta; světelnost; částka; kvalitní zboží; ocenění; platnost; trvání tónu; veličina
absolute value = absolutní hodnota; hodnota absolutní; absolutní chyba;
acquisition value = nabývací hodnota; pořizovací hodnota;
actual value = skutečná cena; skutečná hodnota; denní hodnota; reálná hodnota; současná cena; současná hodnota; CČ;

Překlad value z webu:
I value that.  Vážil jsem si toho.
What's the value of one day?  Jakou cenu má jediný den?
What is of value to them?  Co pro ně má hodnotu?
It has no psychological value at all.  Psychologicky je naprosto bezcenné.
Perhaps they would see the value in helping us.  Možná se jim bude zdát taktické pomoct nám.
You might even learn something of value to me.  Naga trucovitě koukal do země.
She would no longer have the same value then, would she?  Pak by přece ztratila veškerou cenu, že?
But it's not a bonus, it's payment for value received.  Ale není to prémie, je to normální mzda za dodanou kvalitu.
You persist, however, in refusing to learn my true value to you.  Ty však stále nechceš pochopit, co pro tebe doopravdy znamenám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvalve   valve seat   van-type truck   vanity   vanity mirror   vapor   vapour   variability