Nainstalujte si:
       

Překlad valuables


valuables = cennost; cennosti; drahocennosti; šperky; cenné papíry; cenné zásilky; ceniny; hodnoty; peněžní prostředky; cenné předměty; cenné věci; ocenitelné hodnoty
deposition of the valuables = deponování cenných předmětů;

Překlad valuables z webu:
Please undress and remove all valuables from your clothes, he said.  Prosím, svlékněte se a vyjměte z oděvů všechny cennosti, oznámil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvaluation   value   valve   valve seat   van-type truck   vanity   vanity mirror   vapor