Nainstalujte si:
       

Překlad valley


valley = údolí; sedlo; úžlabí (střechy); dolina; důl; vrchol; prohlubeň znaku; prohnutý vrchol; údolní; kotlina; sedlový; úvalový; sedlo znaku; přechodové rašeliniště
buried valley = pohřbené údol; pohřbené údolí;
dry valley = vyschlé údolí; suchý žleb; žleb; suché údolí;

Překlad valley z webu:
The valley began to flood.  Kolem domku toho muže projížděl jakýsi jezdec a řekl mu:
The lower valley of the glaciers behind us is white with steam:  Ledovcové údolí za námi je bílé od páry:
They saw a valley far below.  Daleko pod sebou viděli údolí.
Another one across the valley answered it.  Další zavytí mu odpovědělo na druhé straně údolí.
The leaders vanished into the valley and still others followed.  Velitelé zmizeli v údolí se svými vojáky v patách.
You don't have to leave the valley to be exterminated.  Nemusíte se ani pokusit o útěk, abyste byli zabiti.
Looks like it is coming from the valley over there.  Zdá se, že to přichází z toho údolí tam naproti.
They had worked hard on behalf of the valley for hundreds of years.  Pracovali pro klášter a údolí tvrdě, těžce a několik staletí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvaluables   valuation   value   valve   valve seat   van-type truck   vanity   vanity mirror