Nainstalujte si:
       

Překlad validation


validation = ověření platnosti; validace; ratifikace; validační; stvrzení; kontrola platnosti; potvrzení; legalizace; zkoušení; důkaz; potvrzení platnosti; potvrzení správnosti; učinění platným; hodnocení; ověření; ověřování; nostrifikace; prohlášení za platné
data validation = potvrzení platnosti údajů; validace dat; ověřování platnosti dat;

Překlad validation z webu:
Even a contractor's validation test wasn't this easy.  Ani ověřovací zkoušky s dodavatelem nebyly takhle snadné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvalidity   valley   valuables   valuation   value   valve   valve seat   van-type truck