Nainstalujte si:
       

Překlad valid


valid = platný; právoplatný; validní; oprávněný; odůvodnění; statný; pevný (zdraví ap.); mocný (zast.); silný (zast.); správný; v platnosti; legální; pravoplatný; účinný; závazný; odůvodněný; schválit; uznat platným; závažný; dobře zdůvodněný; opodstatněný
be valid = být platný; být v platnosti; platit;
hold valid = být v platnosti; platit;
make valid = uvést v platnost; uvést něco v platnost; genuine and valid = pravoplatný;

Překlad valid z webu:
Possibly a very valid judgment.  To je podle všeho velmi cenný soud.
The old pact, she said, is still valid with us and them.  Starý pakt, odpověděla, je mezi nimi a námi stále platný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvalidation   validity   valley   valuables   valuation   value   valve   valve seat