Nainstalujte si:
       

Překlad vacuum


vacuum = vakuum (vzduchoprázdno); prázdné místo; podtlak; vysávat (vysavačem); vysavač; fénovat (sušit fénem); vysát; prázdnota; luxovat; vyluxovat; sušit fénem; vzduchotěsný prostor; vakuový; vzduchoprázdno; prázdno; prázdný prostor; prázdný; podtlakový
partial vacuum = částečný podtlak; částečné vakuum;

Překlad vacuum z webu:
Vanished into the vacuum of memory.  Zmizelo v prázdnotě vzpomínek.
God, did they use vacuum tubes?  Bože, oni používají elektronky?
A chest tube was in, draining into a vacuum bottle.  Hrudní dren byl vyveden do dewarovy nádoby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvacuum filter   vaginal   valence   valency   valgus   valid   validation   validity