Nainstalujte si:
       

Překlad vacuum filter


vacuum filter = vakuový filtr; podtlakový filtr; cejchovat
drum vacuum filter = bubnový vakuový filtr; vakuový bubnový filtr;
vaginal   valence   valency   valgus   valid   validation   validity   valley