Nainstalujte si:
       

Překlad vacation


vacation = uvolnění (domu ap.); opuštění (čeho); pauza; přestávka; oddech; uprázdnění (uvolnění, domu ap.); vyklizení; odchod (z úřadu ap.); vyprázdnění; anulování; jet na dovolenou; zrušení; neobsazení; dovolenkový; pololetní prázdniny; trávit prázdniny
long vacation = velké prázdniny; dlouhá dovolená;
on vacation = na dovolené; na prázdninách; be on vacation = být na dovolené;

Překlad vacation z webu:
Combination vacation and research trip.  Kombinace dovolené a výzkumné cesty.
We're on vacation too.  Taky máme dovolenou.
This was no vacation spot.  Tohle tady nebude žádná dovolená.
I was ready for a vacation before lunch rolled around.  Já jsem byl na dovolenou zralý ještě před obědem.
I assume you'll want a long vacation soon.  Předpokládám, že brzy budeš chtít dlouhou dovolenou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvaccine   vacuum   vacuum filter   vaginal   valence   valency   valgus   valid