Nainstalujte si:
       

Překlad vacant


vacant = prázdný; volný (uprázdněný, dům ap.); neobsazený; nečinný; bezvýrazný (bezduchý, přen.); uprázdněný (volný, dům ap.); neobydlený; nepřítomný duchem (přen.); nežádaný; bezduchý; bezstarostný; nepronajatý; neuvažující; opuštěný; uvolněný; nezastavěný
situations vacant = volná místa (inzertní rubrika); volná pracovní místa;

Překlad vacant z webu:
Vacant and content, poor cows.  Prázdný, spokojený výraz, ubohá telata.
Cut through that vacant lot!  Vemte to přes tohle prázdný parkoviště!
That leaves a place vacant as captain.  To znamená, že tu bude volné místo kapitána.
We were moved into a vacant berth among the others.  My jsme byli zataženi k nejbližšímu volnému kotvišti mezi ostatní.
They conferred in the hospital administrator's vacant office.  O celé záležitosti hovořili v prázdné administrátorově kanceláři.
Two others remained there, and there was a vacant place for the third.  Dvě další tam zůstaly, ale držák na třetí byl prázdný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvacation   vaccine   vacuum   vacuum filter   vaginal   valence   valency   valgus