Nainstalujte si:
       

Překlad utmost


utmost = krajní (nejzazší); nejzazší (krajní); nejvyšší; poslední; vrchol (nejvyšší míra); nejvzdálenější; největší; nejvyšší míra; nejvyšší stupeň (míra); nanejvýše; co nejvíce; krajní možnost; krajní mez; nejkrajnější; svrchovaný; maximum; hraniční; maximální
do one's utmost = přičinit se všemožně (nejvyšší míru);
try one's utmost = přičinit se všemožně;

Překlad utmost z webu:
The utmost caution was necessary.  Na místě byla opatrnost nejvyššího stupně.
Or the utmost reasonableness.  Nebo pádné argumenty.
It's of the utmost importance.  Věc je nesmírně důležitá.
It is of the utmost importance.  Je to nesmírně důležité.
He will be made comfortable to the utmost of our abilities.  Bude vybaven vším pohodlím, až po hranice našich schopností.
What, or who, inhabited this planet was of utmost importance.  Nikomu z nás nebylo do řeči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvacancy   vacant   vacation   vaccine   vacuum   vacuum filter   vaginal   valence