Nainstalujte si:
       

Překlad utilization


utilization = použití; využití; používání; užívání; užití; zužitkování; čerpání akreditivu; utilizace; vytíženost; spotřebování; využitkování; rekultivace; upotřebení; činitel využití
capacity utilization = kapacitní využití; využití; vytížení;
engine utilization = využití motoru; vytížení motoru;
heat utilization = zužitkování tepla; využití tepla;
water utilization = vodní hospodářství; užívání vody; hospodaření s vodou;
utmost   vacancy   vacant   vacation   vaccine   vacuum   vacuum filter   vaginal