Nainstalujte si:
       

Překlad utility


utility = utilita; užitečnost; užitkový; pomůcka; užitkový předmět; akcie; prospěšnost; štěstí; veřejné služby (komunální); užitek; funkční; komunální služby; pomocné práce; obslužný; veřejná služba; výhodnost; funkčnost; užitná hodnota; pomocný; obslužný program
configuration utility = pomocný konfigurační program; program na změnu parametrů;
final utility = hraniční užitek; mezní užitek;
marginal utility = mezní užitek; mezní užitečnost; hraniční užitečnost;
place utility = místní užitečnost;

Překlad utility z webu:
The utility room.  Místnost údržby.
Mae was rummaging in the utility compartment between the seats.  Mae se štrachala v přihrádce mezi sedadly.
He opened the door to the utility shed, and went outside.  Otevřel dveře bu­dovy a vyšel ven.
The keys were found under a bucket in the utility room, as promised.  Klíče byly pod přepravkou v komoře, tak jak jim slíbili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorutilization   utmost   vacancy   vacant   vacation   vaccine   vacuum   vacuum filter