Nainstalujte si:
       

Překlad usual


usual = obvyklý; obyčejný; obvykle; obyčejně; běžný; běžně užívaný; obecný; uzuální; obligátní; normální podmínky
as usual = jako obyčejně; jako vždycky; jako obvykle; business as usual = obvyklý provoz;

Překlad usual z webu:
The usual thing.  Jako obvykle.
Not the usual sort.  Ne takový tý vobyčejný.
This is our usual game.  Tohle je naše běžná hra.
He began with the usual questions:  Začal obvyklými otázkami:
It was another of the usual questions.  To byla jiná z obvyklých otázek.
The first two landed in the usual manner.  První dvě dopadly docela obyčejně, naplocho.
Tonight she was wearing glasses, not her usual contacts.  Neměla čočky jako obvykle, ale bry'le.
He was forced to rely upon the attorney's usual repertoire:  Byl nucen spolehnout se na obvyklý repertoár advokátů:
So all we have off the satellite is the usual infrared.  Takže všechno, co z družic máme, je normální infračervený materiál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorutensils   uterus   utilities   utility   utilization   utmost   vacancy   vacant