Nainstalujte si:
       

Překlad useless


useless = zbytečný; neužitečný; nepoužitelný; neprospěšný; marný (zbytečný); na draka (neužitečný); pro kočku (neužitečný); bezúčelný; nepotřebný; neplatný; bezvýsledný; neúčinný; nanicovatý; bezcenný; neupotřebitelný; zbytečně
be useless = být nepoužitelný; být na nic;

Překlad useless z webu:
Useless to fight it.  Nemá smysl bojovat.
That useless suspicion, she thought.  To zbytečné podezření, uvědomila si.
It was useless to fight it, he knew.  Je zbytečné bojovat, to věděl.
It is always useless to talk to women.  Mluvit se ženami je vždycky k ničemu.
But it would be useless in sand.  Ten na písku nebude k ničemu.
I am surrounded by such useless clods.  Kolem sebe mám jenom pitomce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorusual   utensils   uterus   utilities   utility   utilization   utmost   vacancy