Nainstalujte si:
       

Překlad useful


useful = užitečný; platný (užitečný); znamenitý; prospěšný; výhodný; schopný; výkonný; vhodný; potřebný; efektivní; užitkový; praktický; účelnost; použitelný; užitková plocha
find useful = shledávat užitečným; shledávat vhodným; shledat užitečným; come in useful = hodit se;

Překlad useful z webu:
A useful item of information, that.  To je užitečná informace.
He's a useful decoy.  Je to užitečná vě­jička.
He could be useful to us.  Mohl by nám být lecjak užitečný.
Hate was such a useful asset.  Nenávist je prospěšná věc.
If so, they wouldn't be useful to me.  Takové by mi nebyly k ničemu.
I really have to have something useful to do.  Měla bych teď dělat radši něco užitečnějšího.
Come again next night with a more useful tool.  Přijde příští noci znovu - s vhodnějším nástrojem.
On the whole, it had been a very useful trip.  Miller si uvědomil, že to byl velmi užitečný výlet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruseless   usual   utensils   uterus   utilities   utility   utilization   utmost