Nainstalujte si:
       

Překlad used to


used to = mít ve zvyku; užíval k (3. p.); použitý pro; užívaný pro; zvyklý na (co); potřebný pro; býval
be used to = být užíván k tomu, (4. p.); být užíván pro (4. p.);
get used to = zvyknout si na (4. p., co); vpravit se; navyknout si;
got used to = zvykl si na (4. p., co); zvyklý si na (4. p., co); option is used to = volby se užívá k;

Překlad used to z webu:
Used to drive us mad.  Mohli jsme se z toho zcvoknout.
Get used to it.  Zvykneš si.
I'm getting used to it.  Už si zvykám.
But you'll get used to it.  Ale to si zvyknete.
What is it they used to say?  Jak se to říká?
Well, he'd have to get used to that.  No tak si na to bude muset zvyknout.
Isn't that what the old taipan used to say?  To říkával starý tajpan, ne?
Is he still as feisty as he used to be?  Je stále ještě tak nedůtklivý, jak býval?
That part of the team was still green, used to working on ships.  Tahle část týmu byla ještě zelená, zvyklá na práci na lodích.
It was still slick from the baby oil she used to moisturize her skin.  Bylo stále hebké po dětském oleji, jímž si namazala pleť.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruseful   useless   usual   utensils   uterus   utilities   utility   utilization