Nainstalujte si:
       

Překlad used for


used for = užíval pro; užívaný pro (4. p.); užívaný jako; použitý v
may be used for = doba použitelnosti;
will be used for = bude použito pro;

Překlad used for z webu:
The adjective was used for any number of meanings.  Tento přívlastek se používal pro všechno možné.
It has not been used for a long time.  Nikdo už ji dlouho neobýval.
And it was to be used for a delicate operation that night.  A té noci jej věru bylo třeba k operaci opravdu jemné.
But in this case, it's apparently not used for defence.  Avšak v tomto případě zjevně není využívána k obraně.
The cabinet had six small doors and was used for storage.  Ve skříňce bylo šest malých dvířek a využívala se jako skladiště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorused to   useful   useless   usual   utensils   uterus   utilities   utility