Nainstalujte si:
       

Překlad urgent


urgent = urgentní; naléhavý; nutný (naléhavý); dychtivý; nedočkavý; pilný; spěšný; snažný; nutkavý; neodkladný; akutní; bezodkladný; důtklivý; úpěnlivý; urgenční; naléhavá opatření
it is not urgent = nespěchá to;

Překlad urgent z webu:
Urgent is right.  Neobvyklou, to zní dobře.
An urgent whisper.  Naléhavý šepot.
I have urgent message.  Mám naléhavou zprávu.
Their loving was urgent and violent.  Milovali se vášnivě a naléhavě.
Why are you so urgent upon that point?  Proč tě právě tohle tak hrozně zajímá?
The situation is much more urgent now.  Ocitl se teď v mnohem choulostivější situaci než dříve.
A dus crowded them, warm and urgent with emotion.  Dus se na ně tiskl, teplý a plný emocí.
There was a message here, and an urgent one.  Rozhodně nesl jakési poselství, a to naléhavé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorusage   used for   used to   useful   useless   usual   utensils   uterus