Nainstalujte si:
       

Překlad upward


upward = nahoru; stoupající (vzhůru); vzestupný; vzhůru; nad; přes; nadto; směřující vzhůru; pohybující se vzhůru; směřující nahoru; stoupavý; nahoře; dovrchní; směrem nahoru; antiklinála; výstupný; dovrchně; šipka směřující nahoru
force upward = vytlačovat; zvednout;

Překlad upward z webu:
Upward of 150 guests had already arrived and been greeted personally.  Zatím dorazilo 150 hostů a všichni byli osobně uvítáni.
She motioned upward with her chin.  Kývla a vystrčenou bradou mu ukázala nahoru.
The plane lurched upward buoyantly with the lightened load.  Když se letadlo zbavilo nákladu, vesele si poskočilo.
He moved his hands upward to find out.  Zvedal ruce, aby to zjistil.
It appeared to be bending upward in the center.  On však vydržel v předklonu jen pár vteřin.
At the steps that capped the upward slope waited a squad of riflemen.  Na schodech, které ukončovaly stoupání svahu, čekala četa gardistu.
It now read 1024, the last number changing upward rapidly.  Nyní to bylo 1024, ale poslední číslice rychle stoupala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruranium   urchin   urgent   usage   used for   used to   useful   useless